Sari´s Herdehundar

 

 

 

                                                                       Valparnas utveckling födda den 20 augusti 2015

 

  TIK  Född: Kl.02.15  namn: LEYA

Flytta den 16/10 vid 14 tiden

Öppnade sina små ögon den 1/9 fm

P9111505

20/8

 

595g

21/8

 

664g

22/8

 

728g

23/8

 

807g

24/8

 

926g

     25/8

 

    1058g

26/8

 

1122g

27/8

  V.1

1215g

28/8

 

1405g

29/8

 

1497g

30/8

 

1748g

 3/9

 V.2

2162g

10/9

 V.3

3210g

 

17/9

V.4

3455g

24/9

V.5

3594g

1/10

V.6

3845g

    8/10

     V.7

   4520g

avmaskad

15/10

V.8

5400g

22/10

V.9

29/10

V.10

5/11

V.11

12/11

V.12

 HANE  Född: kl.02.42  namn: LEVI

Flyttar den 24/10 fm

Öppnade sina små ögon den 1/9 em

 P9111514

20/8

 

752g

21/8

 

844g

22/8

 

933g

 

23/8

 

1012g

24/8

 

1116g

 

   25/8

 

   1235g

26/8

 

1318g

27/8

  V1

1389g

28/9

 

1570g

29/8

 

1630g

30/8

 

1914g

3/9

 V.2

2452g

10/9

 V.3

3459g

17/9

 V.4

3857g

24/9

 V.5

4153g

1/10

 V.6

4445g

     8/10

     V.7

    5100g

avmaskad

15/10

  V.8

6000g

22/10

  V.9

29/10

 V.10

5/11

 V.11

12/11

 V.12

 TIK Född: kl.02.57 namn: LUNA

Flyttar senare om någon vecka

Öppnade sina små ögon den 1/9 fm

 P9111509

20/8

 

734g

 

21/8

 

807g

22/8

 

858g

23/8

 

946g

24/8

 

1041g

     25/8

 

    1155g

26/8

 

1305g

27/8

  V1

1376g

 

28/8

 

1508g

29/8

 

1630g

30/8

 

1821g

 3/9

 V.2

2280g

 

10/9

 V.3

3565g

17/9

 V.4

3859g

24/9

 V.5

4075g

1/10

  V.6

4257g

     8/10

      V.7

    4850g

avmaskad

15/10

   V.8

6000g

22/10

  V.9

29/10

 V.10

5/11

 V.11

12/11

  V.12

TIK Född: kl.03.07  namn: LUMI

STANNAR Hemma

Öppnade sina små ögon den 1/9 fm

 P9111499

20/8

 

  893g

21/8

 

950g

22/8

 

1020g

23/8

 

1133g

24/8

 

1206g

     25/8

 

     1294g

26/8

 

1409g

27/8

 V.1

1475g

28/8

 

1647g

29/8

 

1810g

30/8

 

1949g

  3/9

  V.2

2520g

10/9

 V.3

3497g

17/9

 V.4

3885g

24/9

 V.5

4121g

1/10

 V.6

4275g

     8/10

      V.7

   4965g

avmaskad

15/10

  V.8

6000g

22/10

  V.9

29/10

 V.10

5/11

V.11

12/11

 V.12

 

HANE Född: kl.03.30  namn: LIAM

flytta den 16/10 vid 11 tiden

Öppnade sina små ögon den 1/9 på  kvällen

P9111482

20/8

 

710g

21/8

 

798g

22/8

 

880g

 

23/8

 

961g

24/8

 

1067g

    25/8

 

    1190g

26/8

 

1261g

27/8

 V.1

1312g

28/8

 

1457g

29/8

 

1510g

30/8

 

1720g

 

  3/9

  V.2

2161g

 

10/9

 V.3

3225g

17/9

 V.4

3460g

24/9

 V.5

3765g

1/10

 V.6

4115g

     8/10

      V.7

   4900g

avmaskad

15/10

  V.8

5800g

22/10

  V.9

29/10

  V.10

 5/11

 V.11

12/11

V.12

 

HANE Född: kl.0646 namn: LUKE 

Flytta den 16/10 vid 12 tiden

Öppnade sina små ögon den 3/9 em

P9111519

20/8

 

836g

 

21/8

 

950g

22/8

 

1041g

23/8

 

1120g

24/8

 

1250g

     25/8

 

    1398g

26/8

 

1548g

27/8

V.1

1693g

28/8

 

1759g

29/8

 

2050g

30/8

 

2158g

 3/9

 V.2

2780g

10/9

 V.3

4127g

17/9

 V.4

4328g

24/9

 V.5

4445g

1/10

 V.6

4650g

     8/10

      V.7

    5400g

avmaskad

15/10

  V.8

6400g

22/10

  V.9

29/10

 V.10

5/11

V.11

12/11

V.12

 

TIK Född: kl.08.38  namn: LEXY

 flyttar den 17/10 vid 14 tiden

Öppnade sina små ögon den 1/9 fm

 P9111488

20/8

 

681g

21/8

 

765g

22/8

 

844g

23/8

 

961g

24/8

 

1030g

    25/8

 

    1116g

26/8

 

1215g

27/8

 V.1

1263g

28/8

 

1468g

 

29/8

 

1535g

30/8

 

1744g

  3/9

  V.2

2344g

10/9

  V.3

3300g

17/9

 V.4

3565g

24/9

 V.5

3748g

1/10

 V.6

4050g

     8/10

      V.7

   4230g

avmaskad

15/10

  V.8

5700g

22/10

  V.9

29/10

 V.10

5/11

V.11

12/11

 V.12