Sari´s Herdehundar

BPH

 

 

 

Beskrivare: Blixt Curt

Testledare: Killgren Ninni

BPH Genomförd

 
  Hunden förs i lina :   NEJ    
  Hunden startar kl :   1600    
  Temperatur i skuggan:   8    
  Nederbörd: Uppehåll    
  Molnförh: Halvklart    
  Vind: Svag - måttlig    
  Åska: Nej    
  Antal åskådare 0-5    
  M1F1S1, utforskande :   00    
  M1F1S1, pos häls int:   00    
  M1F1S1, pos häls tid:   00    
  M1F1S1, passiv oro :   00    
  M1F1S1, flykt/avst :   00    
  M1F1S1, undergivenh :   00    
  M1F1S1, hotfullhet :   00    
  M1F1S1, imponerbet :   00    
  M1F1S2, utforskande :   03    
  M1F1S2, pos häls int:   00    
  M1F1S2, pos häls tid:   00    
  M1F1S2, passiv oro :   00    
  M1F1S2, flykt/avst :   00    
  M1F1S2, undergivenh :   00    
  M1F1S2, hotfullhet :   00    
  M1F1S2, imponerbet :   00    
  M1F1S2, bitbeteende :   00    
  M1F1S3, pos häls int:   01    
  M1F1S3, pos häls tid:   01    
  M1F1S3, passiv oro :   00    
  M1F1S3, flykt/avst :   00    
  M1F1S3, undergivenh :   00    
  M1F1S3, hotfullhet :   00    
  M1F1S3, imponerbet :   00    
  M1F1S3, bitbeteende :   00    
  M1F2S1, förarbundenh:   00    
  M1F2S1, imponerbet :   00    
  M1F2S1, bitbeteende :   00    
  M1F2S2, pos häls int:   00    
  M1F2S2, pos häls tid:   00    
  M1F2S2, passiv oro :   01    
  M1F2S2, flykt/avst :   00    
  M1F2S2, undergivenh :   00    
  M1F2S2, imponerbet :   00    
  M1F2S2, bitbeteende :   00    
  M1F2S3, förarbundenh:   02    
  M1F2S3, imponerbet :   00    
  M1F2S3, bitbeteende :   00    
  M1F2S4, förarbundenh:   01    
  M1F2S4, imponerbet :   00    
  M1F2S4, bitbeteende :   00    
  M1F2S5, pos häls int:   00    
  M1F2S5, pos häls tid:   00    
  M1F2S5, passiv oro :   02    
  M1F2S5, flykt/avst :   00    
  M1F2S5, undergivenh :   00    
  M1F2S5, imponerbet :   00    
  M1F2S5, bitbeteende :   00    
  M1F2S6, förarbundenh:   02    
  M1F2S6, imponerbet :   00    
  M1F2S6, bitbeteende :   00    
  M1F3S1, passiv oro :   01    
  M1F3S1, flykt/avst :   00    
  M1F3S1, undergivenh :   00    
  M1F3S1, imponerbet :   00    
  M1F3S1, bitbeteende :   00    
  M1F3S2, passiv oro :   01    
  M1F3S2, flykt/avst :   00    
  M1F3S2, undergivenh :   00    
  M1F3S2, imponerbet :   00    
  M1F3S2, bitbeteende :   00    
  M1F3S3, passiv oro :   01    
  M1F3S3, flykt/avst :   00    
  M1F3S3, undergivenh :   00    
  M1F3S3, imponerbet :   00    
  M1F3S3, bitbeteende :   00    
  M1F3S4, passiv oro :   01    
  M1F3S4, flykt/avst :   00    
  M1F3S4, undergivenh :   00    
  M1F3S4, imponerbet :   00    
  M1F3S4, bitbeteende :   00    
  M2F1S1, intr rör fml:   03    
  M2F1S1, grip int :   03    
  M2F1S2, lek m fml i :   02    
  M2F1S2, lek m fml t :   03    
  M2F1S2, lekintr m f :   00    
  M2F2S1, intr rör fml:   03    
  M2F2S1, grip int :   02    
  M2F2S1, grip typ :   01    
  M2F2S1, grepp :   01    
  M2F2S2, lek m fml i :   02    
  M2F2S2, lek m fml t :   02    
  M2F2S2, lekintr m f :   00    
  M2F3S1, rörelse m TL:   03    
  M2F3S2, int f drag i:   00    
  M2F3S2, int f drag t:   00    
  M2F3S3, int f drag i:   00    
  M2F3S3, int f drag t:   00    
  M2F3S4, lek med fmål:   00    
  M2F3S4, lek med TL :   00    
  M2F3S4, lek med F :   00    
  M20004, allmän undrs:   00    
  M3F1S1, rörel m mat :   03    
  M3F1S1, intr att äta:   03    
  M3F1S1, uthållighet :   03    
  M3F1S1, fysiska frsk:   02    
  M3F1S1, kont m F/TL :   02    
  M3F1S1, kont m FaTL :   01    
  M30004, allmän undrs:   00    
  M4F1S1, def reakt :   03    
  M4F1S1, off reakt :   02    
  M4F1S1, tid t off re:   01    
  M4F2S1, hotfullhet :   02    
  M4F2S1, imponerbet :   00    
  M4F2S1, flykt/avst :   02    
  M4F2S1, passiv oro :   00    
  M4F2S1, utforskande :   00    
  M4F2S2, hotfullhet :   00    
  M4F2S2, imponerbet :   00    
  M4F2S2, flykt/avst :   01    
  M4F2S2, passiv oro :   00    
  M4F2S2, kontakt m hf    
  M4F2S2, tid t ktrl :   03    
  M4F3S1, avståndsök :   02    
  M4F3S1, tempoväxling:   00    
  M4F3S1, hotfullhet :   00    
  M4F3S1, utforskande :   00    
  M4F3S1, biter i :   00    
  M4F3S2, avståndsök :   00    
  M4F3S2, tempoväxling:   00    
  M4F3S2, hotfullhet :   00    
  M4F3S2, utforskande :   00    
  M4F3S2, biter i :   00    
  M4F3S3, avståndsök :   00    
  M4F3S3, tempoväxling:   00    
  M4F3S3, hotfullhet :   00    
  M4F3S3, utforskande :   01    
  M4F3S3, biter i :   00    
  M4F3S4, avståndsök :   00    
  M4F3S4, tempoväxling:   00    
  M4F3S4, hotfullhet :   00    
  M4F3S4, utforskande :   00    
  M4F3S4, biter i :   00    
  M40004, allmän undrs:   00    
  M5F1S1, def reaktion:   02    
  M5F1S1, utforskande :   01    
  M5F2S1, flykt/avst :   01    
  M5F2S1, passiv oro :   00    
  M5F2S1, utforskande :   02    
  M5F2S2, flykt/avst :   00    
  M5F2S2, passiv oro :   00    
  M5F2S3, flykt/avst :   00    
  M5F2S3, passiv oro :   00    
  M5F2S3, kntkt m skrm    
  M5F2S3, tid t ktrl :   00    
  M5F3S1, avståndsök :   00    
  M5F3S1, tempoväxling:   00    
  M5F3S1, utforskande :   00    
  M5F3S2, avståndsök :   00    
  M5F3S2, tempoväxling:   00    
  M5F3S2, utforskande :   02    
  M5F3S3, avståndsök :   00    
  M5F3S3, tempoväxling:   00    
  M5F3S3, utforskande :   00    
  M5F3S4, avståndsök :   00    
  M5F3S4, tempoväxling:   00    
  M5F3S4, utforskande :   00    
  M50004, allmän undrs:   00    
  M6F1S1, hotfullhet :   00    
  M6F1S1, imponerbet :   00    
  M6F1S1, flykt/avst :   00    
  M6F1S1, passiv oro :   00    
  M6F1S1, utforskande :   00    
  M6F1S1, pos hälsn t :   00    
  M6F1S2, hotfullhet :   00    
  M6F1S2, imponerbet :   00    
  M6F1S2, flykt/avst :   00    
  M6F1S2, passiv oro :   00    
  M6F1S2, utforskande :   00    
  M6F1S2, pos hälsn t :   00    
  M6F1S3, hotfullhet :   01    
  M6F1S3, imponerbet :   00    
  M6F1S3, flykt/avst :   02    
  M6F1S3, passiv oro :   00    
  M6F1S3, utforskande :   00    
  M6F1S3, pos hälsn t :   00    
  M6F2S1, hotfullhet :   01    
  M6F2S1, imponerbet :   00    
  M6F2S1, flykt/avst :   01    
  M6F2S1, passiv oro :   00    
  M6F2S1, utforskande :   00    
  M6F2S2, hotfullhet :   01    
  M6F2S2, imponerbet :   00    
  M6F2S2, flykt/avst :   01    
  M6F2S2, passiv oro :   00    
  M6F2S2, utforskande :   00    
  M6F2S3, hotfullhet :   01    
  M6F2S3, imponerbet :   00    
  M6F2S3, flykt/avst :   01    
  M6F2S3, passiv oro :   00    
  M6F2S3, kntkt m fig    
  M6F2S5, hotfullhet :   01    
  M6F2S5, imponerbet :   00    
  M6F2S5, bitbeteende :   00    
  M6F2S5, flykt/avst :   01    
  M6F2S5, passiv oro :   00    
  M6F2S5, pos hlsn int:   00    
  M6F2S5, pos hlsn tid:   00    
  M6F2S5, undergiven :   00    
  M6F2S6, hotfullhet :   00    
  M6F2S6, imponerbet :   00    
  M6F2S6, bitbeteende :   00    
  M6F2S6, flykt/avst :   00    
  M6F2S6, passiv oro :   00    
  M6F2S6, pos hlsn int:   00    
  M6F2S6, pos hlsn tid:   00    
  M6F2S6, undergiven :   00    
  M60004, allmän undrs:   00    
  M7F1S1, tveksamh bet:   01    
  M7F1S2, tveksamh pas:   01    
  M7F1S2, tempoökning :   01    
  M7F1S3, tveksamh bet:   00    
  M7F1S4, tveksamh pas:   01    
  M7F1S4, tempoökning :   01    
  M7F2S1, tveksamh bet:   00    
  M7F2S2, tveksamh pas:   00    
  M7F2S2, tempoökning :   00    
  M7F2S3, tveksamh bet:   00    
  M7F2S4, tveksamh pas:   00    
  M7F2S4, tempoökning :   00    
  M8F1S1, startreakt :   02    
  M8F1S2, flykt/avst :   00    
  M8F1S2, passiv oro :   00    
  M8F1S2, aktv e skott:   00    
  M8F1S2, ljud :   00    
  M8F1S3, startreakt :   00    
  M8F1S4, flykt/avst :   00    
  M8F1S4, passiv oro :   00    
  M8F1S4, aktv e skott:   00    
  M8F1S4, ljud :   00    
  M8F1S5, tid t ktrl :   00    
  S10001, glad i mnsk :   01    
  S10002, trygg :   02    
  S20001, energisk :   02    
  S20002, lekfull :   03    
  S30001, energisk :   02    
  S40001, nyfiken :   02    
  S40002, arg :   02    
  S40003, trygg :   02    
  S50001, nyfiken :   03    
  S50002, trygg :   03    
  S60001, glad i mnsk :   00    
  S60002, arg :   02    
  S60003, trygg :   01    
  S70001, trygg :   03    
  S80001, trygg :   04    
  S00001, ljudlig :   00    
  S00002, pos attityd :   02

 

BPH MOMENT

 

MomentHM
Hälsning FP int 1,5
Hälsning FP tid 1,5
Hälsning NP Int 1,0
Hälsning NP tid 1,0
Undergivenhet 1,0
Lekintresse egen leksak 4,7
Lekintresse ny leksak 4,0
Dragkampsintresse 1,0
Engagemang för mat 3,8
Lekintresse föraren 1,0
Kontakt vid mat 2,5
Överraskningsnyfikenhet 2,3
Skrammelnyfikenhet 2,2
Skottaktivitet 2,3
Undersökning av annat 1,0
Oro främmande person 4,5
Oro närmande person 1,0
Avståndstagande FP 1,0
Avståndstagande NP 3,7
Förarbundenhet promenad 3,5
Överraskningsoro 1,0
Skrammeloro 1,0
Överraskningsflykt 4,7
Skrammelflykt 2,0
Skottosäkerhet 1,0
Underlagsosäkerhet 2,3
Hotfullhet NP 2,7
Hotfullhet FP 1,0
Hotfullhet överraskning 5,0
Imponerbeteende 1,0