Sari´s Herdehundar

 

 

Tikens dräktighet och fostrets utveckling

 

 
 
Dräktighetsperioden och utvecklingen går  i 3 perioder. 
Hundens viktigaste organ är färdigbildade innan du ens vet att tiken är dräktig!
 
 
 
 

 

 
1:a perioden (2:a till 17:e dagen)

 

Perioden  där ägglossning följs av befruktningen beskrivs som en zygot  (benämningen på ett befruktat ägg) som ligger fritt i äggledaren o  vandrar ner till livmodern.

 

2:a perioden(19:e till 35:e dagen)

Embryoperioden börjar vid implantationen av zygoten o slutar då de viktigaste organen är färdigbildade.

 

3:e perioden (35:e dagen till födsel)

  Fosterperioden är tiden där de kännetecknen som skapar en hund blir bildade o den mesta växten sker.

   

 
 
 
 
 

Lite om dräktighet

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från parning med en variation från 56-72 dagar.  Variationen beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken haft ägglossning. Räknat från ägglossningen så går de flesta tikar dräktiga 63 dygn +/- någon dag.

Tecken på dräktighet:

- viss vulvasvullnad kvarstår efter löpet - tiken är illamående i vecka 3 och/eller vecka 5 - ibland förekommer en lindrig blödning från vulva under någon/några dagar i vecka 3 - rodnad av spenarna från vecka 4 - spen- och juverförstoring från vecka 5 - bukförstoring från vecka 5 - klar, seg flytning från 4-5 veckan - fosterrörelser från vecka 7

 

Dräktighetsdiagnos kan ställas på flera olika sätt men vanligast idag är att man gör ett ultraljud ca 28 dagar  efter parning. Nackdelen är att en enstaka valp kan missas men fördelen är att man kan se att valparna lever  och att allt verkar normalt med livmodern.  Det är dock svårt att räkna valpar med ultraljud.  Man ser bara en liten del av buken åt gången och det är  lätt hänt att man räknar samma valp flera gånger eller missar en annan. 

Vill man räkna valpar är det bättre att ta en röntgenbild någon gång efter dag 43 då har valparnas skelett  börjat bli så förkalkat att det ses på röntgen.

Med lite träning kan man lära sig att känna fosterblåsorna i buken från vecka 3. Det finns även blodprov som kan användas men det visar bara om tiken blivit dräktig men talar inte  om hur valparna mår. Valparna kan t.o.m ha dött men provet kommer fortfarande att vara positivt.

 
Fostrets utveckling
Embryo
 
Vecka 1, 2 och 3 
 
Ungefär 8-9 dygn efter befruktningen finns i äggledaren en cellklump kallad morula innehållande 16 - 32 celler. 
De  första befruktade äggen inväntar de övriga, så när äggen vandrar ner  genom äggledaren till livmodern, kommer alla att ha samma ålder. Ner  vandringen sker det 10-14:e dygnet.
 
Väl  i livmodern fördelar de blivande fostren sig i livmodern och 17-21 dygn  efter befruktning fäster de sig i livmoderväggen och en moderkaka  utvecklas. Moderkakan går som ett bälte runt fostret. 
Genom moderkakan tillför tiken de näringsämnen som fostret skall använda i den kommande utvecklingen 
 
 
CA  8 DYGN EFTER PARNINGEN FINNS DET EN CELLKLUMP SOM INNEHÅLLER 16-32  CELLER. NERVANDRINGEN TILL LIVMODERN TAR 10-14 DYGN. MODERKAKAN GÅR SOM  ETT BÄLTE RUNT FOSTRET. GENOM MODERKAKAN FÅR FOSTRET NÄRING FRÅN TIKEN.
VISSA  TIKAR ÄR ILLAMÅENDE I TREDJE VECKAN. DET BEROR PÅ DE HORMONELLA  FÖRÄNDRINGAR SOM SKER OCH ATT LIVMODERN BÖRJAR VIDGAS. TIKEN KANSKE ÄTER  SÄMRE OCH VILAR MER NU. FOSTERBLÅSORNA ÄR NU RUNDA OCH CA 15 MM I  DIAMETER. DAG 19 INPLANTERAS EMBRYOT I LIVMODERN.
 
EMBRYO
FOSTERBLÅSOR
 
EMBRYOSTADIET
EMBRYOSTADIET  STARTAR MED UTVECKLINGEN AV HUVUD/HJÄRNA/RYGGMÄRG MED START I  HUVUDREGIONEN, NERVLEDARE, BÖRJAN TILL LEMMAR, SYN, HÖRSELORGAN O  MATSMÄLTNINGSORGAN. NÅGRA DAGAR EFTER ATT ZYGOTEN HAR FÄST SIG TILL  LIVMODERN, ÄR DEN INKAPSLAD I FOSTERBLÅSAN (AMNION) SOM VÄXER ÖVER  DENNAS YTTRE.
 
 
Fosterblåser
Vissa  tikar är illamående i tredje veckan. Det beror på de hormonella  förändringar som sker och att livmodern börjar vidgas. Tiken kanske äter  sämre och vilar mer nu. Fosterblåsorna är nu runda och ca 15 mm i  diameter.
 
Dag 19 inplanteras embryot i livmodern.
 
 
Embryostadiet
 
Embryostadiet  startar med utvecklingen av huvud/hjärna/ryggmärg med start i  huvudregionen, nervledare, början till lemmar, syn, hörselorgan o  matsmältningsorgan. Några dagar efter att zygoten har fäst sig till  livmodern, är den inkapslad i fosterblåsan (amnion) som växer över  dennas yttre.    
 
Tikens Livmoder
 
 
1.          Äggstock
2.      Uterin horn
3.     Uterin kropp
4.             Vagina
5.         Urinblåsa
6.        Äggledare 
 
 
 

Vecka 4                                                                                

Man kan nu skilja på bak och framben. Öronsnibbarna är synliga. Öronen och ögonen bildas denna veckan.

 

25:e dagen

Embryot är nu 14 mm och fosterblåsorna är som små bubblor på ca 2,5 cm. Man kan nu (vid 25 dagar) ultraljuda tiken för att konstatera dräktighet. Nu ska utfodringen till tiken gradvis ökas på fler mål under dagen. 

Under högdräktigheten och digivningen behöver tiken två till tre gånger  så mycket protein, kalk och vitaminer som då hon inte är dräktig. Det  finns specialfoder för dräktiga och digivande tikar som innehåller det tiken behöver. 
När tiken blir tjockare behöver hon få sin föda uppdelad på flera mål.

28:e dagen

17 mm och den första benbildningen kommer till synes; över- och underkäke, skalltak och kragben. 
 

Valpfoster 30 dagar

 

Film klicka på bilden

Vecka 5 (dag 29-35)

Vi går in i fosterstadiet.

Bröstvårtor och de yttre könsorganen börjar utvecklas. 

Valpfostrets tassar börja forma sig, som senare blir till trampdynor och tår.. 

Här börjar också tarmsystemet att bildas, som på detta stadium fortfarande är i navelsträngen. Dräglikheten kan inte längre kännas, men ultraljudsskanning är den mest använda metod från nu och till  fostret kan påvisas med röntgenbilder. Tiken vill möjligen först nu visa de första tecken på dräktighet med  ett ändrat beteende, men buken har ännu inte ändrat form

 

30:e dagen

19  mm. Nu formas ögonlock, innerörat och morrhåren. Ögonfransarna anläggs.  Tarmarna förbinds med naveln. 5 par bröstvårtor och tårna på frambenen  är klart synliga. De yttre Könsorganen börjar visas.

Tårna  skiljs nu från varandra. Fostret ökar nu fort i vikt. Skelettet börjar  mineraliseras. Ögonlocken, morrhåren, ögonfransarna anläggs nu.  Öronsnibbarna växer. 

 

 

33:e dagen

27  mm. Nu föregår bildandet av ben i nospartiet, framtänder, gom, kindben,  hjässben, mittaxen på revben 4-10, samt mittaxen på humerus, radius,  ulna, femur, tibia och fibula samt tidigt stadium av hörntänder och  sammansmältning av gomspalten. Tårna på baktassarna syns tydligt.

Omkring dag 33 stängs gommen, så efter detta datum kan inte längre gomspalt uppstå.. Tarmsystemet som fortfarande är i navelsträngen börjar nu att bildas.

Överhuvudtaget är det den mest riskfulla tiden över där kemikalier och andra saker kan skada fostret.

Fostret  är nu ca 3,0-3,5 cm stora och ovala. Och börjar flyta ihop. Bukomfånget  ökar och man borde nu kunna se på tiken om hon är dräktig. Lite  beroende på hur många foster hon bär och om tiken är kraftig i sig själv  el ej.

 

35:e dagen

35  mm. Ögonlocken utvecklas. Bröstbenen växer ihop i mittlinjen. Förbening  vid tinningen/ögat/tårkanal och skuldra. Förbening av 2-13 revben i  mittaxen.    

Den  35:e dagen markerar slutet på embryoperioden, den första  dräktighetsfasen. Organen börjar nu ta form och embryona kallas foster  även om de inte är fullt utvecklade. Under fosterfasen och särskilt från  och med den 40:e dagen ökar fostren i vikt med 3/4 av födelsevikten. I   femte veckan börjar fostren bli så stora att livmoderhornen *måste  lägga sig till rätta* i bukhålan, vilket medför att dom trycker på de  övriga inre organen, bland annat magsäcken, vilket återigen kan ge lite  illamående under några dagar.  

 

Vecka 6 (dag 36-42)

 

 

Öronsnibbarna och ögonlocken växer och täcker i slutet av veckan örongång och ögon. De yttre könsorganen 
börjar förändra sig i riktning till han- och honkönsorgan..I början av veckan skiljs tårna helt, och i slutet av veckan bildas klorna. Morrhår börjar växa ut.Tarmsystemet lämnar navelsträngen och befinner sig nu placerad i bukhålan.Hos tiken ses en svag rosafärgning av bröstvårtorna, och beroende på antalet  valpar i livmodern vill buken tillta lite i omfång. 

 

37:e dagen

47 mm. Förbening av occiput, första revbenet, 1-4 halsvirveln, ben i mellanfoten och höftbenets mittaxe.

 

38:e dagen

53 mm. Förbening av mellanväggen i nosen, mellanörat, brosket i underkäken, centrum i ryggvirvlarna,revbensbågar och vidareutveckling av de små kotorna i mellanfoten både fram o bak.

 

39:e dagen

60 mm. Bla förbening av tårna fram o bak.

 

40:e dagen

65  mm. Bukhinnan vid naveln växer ihop. Höftbenet är komplett brosk  bildat, men dess ledskål bildas inte förrän flera veckor efter födseln.

 

Från 42:e dagen kan man röntga tiken för att konstatera dräktighet.

Börjar förändra sig i riktning till han el hon kön.

 

42:e dagen

 

Klorna bildas. 

Vecka 7 (dag 43-49)

Under denna vecka växer kroppsbehåringen ut, och färgmarkeringen ska kunna ses. Tassarna och trampdynorna är nu färdigbildade. Fostret liknar nu den färdiga valpen, men kan inte överleva utanför livmodern. Från detta tidpunkt är det egentligen bara storleken som ändras. Förbeningen i benen är nu så långt framme, att man från dag 48 kan se fostren på röntgenbilder. Det är nu för första gången i dräktigheten möjligt att känna se fosterrörelser och ibland se det till och med. Tikens buk är i de flesta fall tydligt förstorad, Om det bara är en el två valpar så dröjer det kanske ytterligare en tid och mjölkproduktionen har börjat.

Fostren känner nu av om du klappar på tikens mage.

45:e dagen

 

86  mm. Färgmarkeringar börjar synas och pälsen växer ut. Tassarna och  trampdynorna är färdigbildade. Förkalkning av de nedre premolarerna.  Vidareutveckling av kotorna i ryggraden och bäckenet. 

 

Vecka 8 (dag 50-57)

 Fostret är färdigbildad och kan nu kännas, fostrens hjärtslag kan höras och man kan ibland se hur de rör sig. 

 

Tiken  är nu mest besvärat av sin vikt och sitt omfång och skall i denna  period vänjas vid sin valplåda. Mjölkkörtlarna är spända och fulla med  mjölk. För tik som får sin första valpkull kommer troligen mjölken i  samband med valpning.

50:e dagen

107 mm. Kroppen är välproportionerad. Förbening av de sista benen i skallen, ambolten i mellanörat och centrum i virvlarna.

Nu  kan man (om man har tur) höra valpens hjärtljud om man lägger örat mot  tikens mage. Lite beroende på hur valpen ligger. Hjärtslagen ligger på  ca 200 slag i minuten. Man kan höra dom som små tickande ljud. Mjölken  börjar nu produceras hos tiken.

55:e dagen

 

 

 

144  mm. Alla mjölktänder är förkalkade och nedre molar förkalkas (permanent  tand), likaså sköldkörteln, sacralben 1 och 2 (korsben), alla revben,  virvlar och centra.

57:e dagen

150 mm. Förbening av vristbenet och sacralben 3. 

 
Film klicka på bilden

 

Vecka 9 (dag 58-63)

Nu  lägger valparna på hullet. Dom sväljer fostervatten och får ofta hicka.  Inte mycket plats finns längre för valparna. När valparna är  färdigutvecklade signalerar valparnas binjurar att det är dags för  valpning. Från ca 58:e dygnet kan fostret överleva utanför livmodern. 

 

Den sista veckan av dräktigheten förbereder tiken sig för valpning. Hon blir lugnare och intresserar sig inte så 
mycket  för att leka, och kan vara mindre social än normalt. De sista 2-3 dygn  innan födseln bör man reducera fodermängden med 30-40 %, och i det sista  dygnet innan själva valpningen vill tiken normalt inte äta.

 

Tiken bör senast en vecka innan födsel introduceras till ett eget ställe där hon ska föda, bäst är en välinrättad valplåda,  här vill hon kunna göra något av den naturliga nästbyggningen, som  många tikar gör 2-4 dygn innan födseln. Det består i att samla ihop  trasor och eventuellt river och gräver hon i valplådans botten.

 

Regionen  kring slidan blir stor och mjuk, bäckenmuskulaturen avslappnas. Hos en  del tikar kan det vara mjölkspänningar flera dygn innan valpning. Före  valpning blir hon orolig och rastlös, och hon kan ha värk eller  öppningsvärk. Dessa värkar pressar vattenblåsan från den första valpen  ned i födelsegången.

 

Födelsevägen skall utvidgas och fostret skall pressas ner i bäckenet innan de riktiga krystvärken sätter i gång. 
Under  detta skede kan vattenblåsan vid någon tidpunkt brista och innehållet  flyta ut ur slidan. Man säger att "vattnet har gått" och då startar den  riktiga födseln. Öppningsperioden tar ca 4-6 timmar, men kan i vissa  fall ta upp till ett dygn.

 

För att bättra kunna förutsäga den exakta dagen, kan man starta denna vecka med att ta tikens temperatur 2 x dagligen (morgon och kväll). Temperaturen tas genom att föra in en termometer ett par cm. in i ändtarmen, 

 

då får man en överblick över hur tikens temperatur svänger normalt. När det konstateras ett temperaturfall
kan man med fördel ta temp. med 3-4. timmars mellanrum.

 

 

Valpfoster 60 dagar  

När temperaturen ligger ca. 1 - 1½ grad under det normala vid flera mätningar med någon timmes intervall, vill  valpningen troligen sätta igång inom 12-24 timmar.

60-63:e dagen
158-175  mm lång. Fullpälsad, ögonlock stängda, mellanhand inte färdigt  förbenat. Mellanfot inte färdigt förbenat utom hälbenet och vristen.

 

  
 
Fosterstadiet:
När  embryot har utvecklat sig lite längre än halva dräktighetsperioden (35  dagar) har det fullfört utvecklingen av de huvudsakliga organen. De  utvändiga kännetecknen gör det möjligt att artbestämma det som en hund  och från nu, blir det refererat till som ett foster. Utvändiga  kännetecken på fosterstadiet är utveckling av pigment, tillväxt av hår,  stängning och sammansmältning av ögonlocken, växt av ytteröra,  förlängning av kroppen och vidareutveckling av könsskillnader.
Skelettutveckling:

Om  vikt och storlek på embryo och foster kan variera i en kull är  ordningen av förbeningen snarast lik. Hos hunden är fontanellen mellan  främre och bakre skallben sammanväxt före födseln till skillnad från hos  människan. Revbenen är färdigbildade vid 40:e dagen.

 Utveckling av tänder:

Har  varit studerat av Williams (1961) som fann att förkalkningen av alla  mjölktäner varit påbörjad vid 55:e dagen i dräktigheten. Den blev  fullförd 20:e dagen efter födsel då det gäller kronan och 45:e dagen  gällande roten. Den enda permanenta tanden som förkalkar sig innan  födseln är 1:a molaren i underkäken som visar sig på 55:e dagen i  dräktigheten.
 
 
Valpen är född efter ca 63 dagar